Compliance Mailbox

Compliance Mailbox

Je opmerkingen en vragen met betrekking tot de naleving van de toepasselijke wetgeving in de Weidmüller Groep.

Wees je ervan bewust dat de informatie die je verstrekt over jezelf en over medewerkers, leveranciers, klanten en zakelijke partners van de Weidmüller Group of enig ander aspect met betrekking tot Weidmüller kan leiden tot beslissingen die van invloed zijn op medewerkers van de Weidmüller Group en andere derde partijen die betrokken zijn bij het betreffende incident.

Wij vragen je daarom alleen informatie te verstrekken die, voor zover je weet, accuraat is. Klachten die naar eer en geweten worden ingediend, stellen je niet bloot aan sancties. Als je echter bewust onjuiste of misleidende informatie verstrekt, kan dit leiden tot sancties tegen je. De door jou verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

*Verplichte velden