Duurzaamheid bij Weidmüller

Duurzaamheid bij Weidmüller

We werken op een duurzame manier, om het bedrijf en het milieu door te geven aan de volgende generatie, in een succesvolle en gezonde conditie. Geïntegreerd en waardegericht duurzaamheidsmanagement is stevig verankerd in ons bedrijf.

We nemen onze verantwoordelijkheid voor de toekomstige generaties. Het bevorderen van leren, conservatief gebruik van middelen en het versterken van een innovatiecultuur zijn voor ons geen voorbeelden van een bedrijfsheroriëntatie. Ze maken al generaties lang deel uit van onze bedrijfscultuur. We nemen onze verantwoordelijkheid door te zorgen voor onze medewerkers en door ons te houden aan door de samenleving opgelegde gedragsregels, die zelfs verder gaan dan de eisen die door de wet en de wetgeving worden gesteld.

Economie bij Weidmüller

Wij benutten het winstpotentieel om de stabiliteit en onafhankelijkheid van ons bedrijf en het merk te garanderen. Wij vertrouwen daarbij op de perfecte balans tussen onze bedrijfswaarden - namelijk klanten, innovatie, medewerkers en product- en proceskwaliteit. We doen dat al tientallen jaren en zullen dat ook in de toekomst blijven doen.

1.000 actieve industriële eigendomsrechten wereldwijd

1.000 actieve industriële eigendomsrechten wereldwijd

1.000 actieve industriële eigendomsrechten wereldwijd

Door onze samenwerking met nationale en internationale normalisatie-instellingen zijn we actief betrokken bij nieuwe marktontwikkelingen en helpen we de huidige en toekomstige technologieën vorm te geven

Meer dan 30.000 klanten

Meer dan 30.000 klanten

Meer dan 30.000 klanten

Wereldwijd ontwikkelen en produceren wij met innovatie en bieden wij onze klanten individuele producten en oplossingen - de klok rond en over de hele wereld

Ecologie bij Weidmüller

We brengen onze ecologische verantwoordelijkheid in de praktijk door de grondstoffen die we gebruiken, onze uitstoot en ons energieverbruik voortdurend te verminderen. Deze hoge eisen stellen we niet alleen aan onszelf en onze medewerkers, maar ook aan onze partners - en dat doen we met volle overtuiging wereldwijd.

11.000 vierkante meter ultramoderne productiehal

11.000 vierkante meter ultramoderne productiehal

11.000 vierkante meter ultramoderne productiehal

Onze productieprocessen in de kunststofproductiefaciliteit in Detmold zijn zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk ingericht. Dit wordt ondersteund door het gebruik van innovatieve technologieën die een minimaal energieverbruik bij de productie mogelijk maken.

Energieverkenners om vermijdbare verliesgebieden te ontdekken

Energieverkenners om vermijdbare verliesgebieden te ontdekken

Energieverkenners om vermijdbare verliesgebieden te ontdekken

Naast hun leerlingschap treden leerlingen op als energieverkenners binnen het bedrijf en zoeken ze naar potentiële bronnen van energieverspilling.

We zijn actief in verschillende initiatieven - in Duitsland en over de hele wereld

We zijn actief in verschillende initiatieven - in Duitsland en over de hele wereld

Weidmüller is uitdrukkelijk toegewijd aan de regels van de volgende individuele initiatieven en ondersteunt de doelstellingen en projecten voor duurzame actie.

ZVEI-gedragscode

ZVEI-gedragscode

We nemen onze verantwoordelijkheid - ook in de context van de globalisering. We hebben de ZVEI-gedragscode ondertekend. De ZVEI-gedragscode neemt internationaal vastgestelde benchmarks als referentie en bestrijkt alle relevante onderwerpen. Links naar de tekst van de ZVEI-Gedragscode in verschillende talen vind je hieronder. De toepassing van de ZVEI-gedragscode is vrijwillig. Het is bedoeld als model voor de eigen verklaringen van ondernemingen aan hun klanten of voor verzoeken aan leveranciers om gelijkwaardige verklaringen.

Download de gedragscode

RoHS en REACH

RoHS en REACH

Als een waardegerichte onderneming is Weidmüller zich bewust van haar verantwoordelijkheid ten opzichte van klanten, medewerkers, de gemeenschap en het milieu. Daarom is het vanzelfsprekend dat Weidmüller de verantwoordelijkheid op zich neemt in het kader van de ROHS-richtlijn 2011/65/EU.

Weidmüller neemt zelfs maatregelen die verder gaan dan de vereisten van de richtlijn. Meer dan 20 jaar geleden heeft Weidmüller het gebruik van cadmium in kunststoffen laten vallen. Ongeacht de indicatoren van ROHS-richtlijn 2011/65/EU met betrekking tot klassen van apparatuur en gerelateerde producten, streeft Weidmüller ernaar om alle materialen en producten binnen deze richtlijn te plaatsen.

Om te voldoen aan de doelstellingen binnen het bedrijf Weidmüller volgens artikel 1 van de REACH-verordening zijn er baanbrekende metingen gedaan. REACH is een leersysteem dat alleen succesvol kan zijn als er flexibel en dynamisch wordt ingespeeld op nieuwe inzichten of nieuwe vraagstelling.

Als ecologisch georiënteerde onderneming neemt Weidmüller de verantwoordelijkheid op zich voor de communicatie binnen de toeleveringsketen en de hele informatiestroom binnen de REACH-verordening 1907/2006. Naar aanleiding van REACH artikel 33 is de informatieplicht over stoffen in producten alleen van toepassing op zogenaamde zeer zorgwekkende stoffen (SVHC). Het European Chemicals Agency ECHA beslist welke stoffen onder deze verordening vallen (zie REACH Art. 59). De huidige versie van de kandidatenlijst kan worden bekeken op de webpagina's van het ECHA.

Op basis van de verklaringen van onze leveranciers hebben wij momenteel SVHC in sommige van onze producten boven de respectieve drempels voor de uit artikel 33 voortvloeiende aangifteplicht. Deze situatie kan echter mogelijk anders zijn, bijvoorbeeld nadat nieuwe SVHC's door het ECHA zijn gepubliceerd. Zodra de aangifteverplichtingen gelden voor andere Weidmüller Interface producten, zullen de uitgevoerde artikelen en de daarin opgenomen SVHC worden gepubliceerd in de online productcatalogus bij elk product.

Verklaring van Weidmüller inzake klimaatbescherming

Verklaring van Weidmüller inzake klimaatbescherming

In het belang van duurzame ontwikkeling en onze wereldwijde verantwoordelijkheid zijn wij vastbesloten om proactief de klimaatbescherming te bevorderen en bij te dragen tot de verwezenlijking van het Verdrag van Parijs inzake klimaatverandering.

Daarbij laten we ons leiden door de hoekstenen van de EU-klimaatbeschermingsstrategie 2 en andere relevante nationale en internationale doelstellingen. We houden ook rekening met de huidige sociale ontwikkelingen en onderhouden een voortdurende dialoog met onze belanghebbenden.

Wij steunen uitdrukkelijk de doelstelling van de EU om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, en daarom pleiten wij voor de langetermijnoriëntatie van Weidmüller als duurzaam bedrijf.

Download de Weidmüller Climate Protection Declaration

Maatschappij en werknemers

We handelen sociaal en ethisch als het gaat om zowel onze medewerkers als de maatschappij, volledig in lijn met de Weidmüller basiswaarden. We brengen onze betrokkenheid en verantwoordelijkheid in de praktijk op alle Weidmüller locaties over de hele wereld. Onder deze paraplu "Weidmüller helpt!", bundelt Weidmüller haar duurzame en sociaal-communautaire verplichtingen in Duitsland en over de hele wereld.

Weidmüller Academie

Weidmüller Academie

Weidmüller Academie

Onderwijs is de sleutel tot succes! De Academie bundelt alle activiteiten met betrekking tot onderwijs, opleiding en kennisoverdracht. Zij verbinden mensen en hun knowhow sinds de oprichting in 2003.

Duurzaamheidsbrochure