RoHS

RoHS

De beperking van lood en negen andere potentieel gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur is vastgelegd in EU-Richtlijn 2011/65/EU.

Als een waardegerichte onderneming is Weidmüller zich bewust van haar verantwoordelijkheid ten opzichte van klanten, medewerkers, de gemeenschap en het milieu. Daarom is het vanzelfsprekend dat Weidmüller de verantwoordelijkheid op zich neemt in het kader van de ROHS-richtlijn 2011/65/EU. In dit verband willen wij je een overzicht geven van de inhoud van de richtlijn.

Indicatoren van RoHS-richtlijn 2011/65/EU.
In december 2008 heeft de Europese Commissie voorgesteld Richtlijn 2002/95/EG te herzien.
Het resultaat van deze herziening is Richtlijn 2011/65/EU (hierna de "Herziene RoHS-richtlijn" of "RoHS II" genoemd), die uiteindelijk op 27 mei 2011 werd goedgekeurd. De herziene -richtlijn is op 1 juli 2011 gepubliceerd in het publicatieblad van de EU en is op 21 juli 2011 in werking getreden. De lidstaten moesten de herschikte RoHS-richtlijn uiterlijk op 2 januari 2013 in nationaal recht omzetten.

De RoHS-richtlijn is onderworpen aan een continue herbeoordelingscyclus. Dit betekent dat om de vier jaar nieuwe stoffen kunnen worden verboden of dat uitzonderlijke regels kunnen worden weggelaten of dat een nieuw lid kan worden toegevoegd.

In juli 2019 is bijlage II bij de richtlijn uitgebreid door middel van wijziging (EU) 2015/863. De lijst van gereguleerde stoffen is uitgebreid met vier zogenaamde weekmakers. De oorspronkelijke naam van Richtlijn 2011/65/EU blijft echter ongewijzigd.

De volgende stoffen die in elektronische producten worden gebruikt, vallen binnen de grenzen van de richtlijn:

 • Lood (Pb)
 • Kwik (Hg)
 • Cadmium (Cd)
 • Hexavalent chroom (Cr (VI))
 • Polybroombifenyl (PBB)
 • Polybroomdifenylether (PBDE)
 • bis(2-Ethylhexyl)ftalaat (DEHP)
 • Benzylbutylftalaat (BBP)
 • Dibutylftalaat (DBP)
 • Diisobutylftalaat (DIBP)

Aangezien niet alle stoffen gemakkelijk kunnen worden vervangen door elektrische en elektronische producten, bevat bijlage A van de richtlijn een lijst van uitzonderingen. Deze vrijstellingen gelden voor een beperkte periode, voor alle materialen of afhankelijk van de toepassing.

Klassen van apparatuur ROHS:

 • Grote huishoudelijke apparaten
 • Kleine huishoudelijke apparaten
 • IT- en telecommunicatieapparatuur
 • Consumentenapparatuur
 • Verlichtingsapparatuur
 • Elektrisch en elektronisch gereedschap (met uitzondering van grote, niet-verplaatsbare industriële gereedschappen)
 • Speelgoed, vrijetijds- en sportapparatuur
 • Medische apparaten
 • Toezicht- en controle-instrumenten, met inbegrip van industriële meet - en regelapparatuur
 • Automatische dispensers
 • Andere elektrische en elektronische apparatuur die niet onder een van de bovenstaande categorieën valt