null

Topic: Heden ten dage is het verhogen van de efficiëntie bij het bouwen van schakelkasten alleen mogelijk met behulp van consistente datastructuren. Ze versnellen de planning en engineering, vergemakkelijken de bedrading, vereenvoudigen de markering en maken een volledige documentatie mogelijk. Met de Weidmüller Configurator (WMC), voorzien wij gebruikers van een engineering tool die al deze processen perfect ondersteunt. Via de WMC kunnen gebruikers werken met digitale tweelingen van onze producten en volledige gegevens gebruiken voor engineering. Dankzij de intelligente ELBRIDGE-interface kunnen de producten rechtstreeks via de winkels van de distributeurs worden geconfigureerd en besteld. Een toekomstgerichte oplossing waar gebruikers en verkooppartners evenveel baat bij hebben.

Leestijd 3 minuten

Dr. Ingo Kaiser
Head of Cross Divisional Digitalisering

Meer efficiëntie dankzij digitale waardeketens

null

Onze klanten in de schakelkastbouw worden met veel verschillende uitdagingen geconfronteerd.
Producten moeten vaak in de kortst mogelijke tijd worden voltooid en geleverd onder hoge kostendruk. De situatie wordt nog verergerd door de toenemende complexiteit van de produkten en de frequente wijzigingen in de projectvereisten. Standaardisering, automatisering en procesoverkoepelende oplossingen kunnen hier bijdragen tot aanzienlijke optimalisaties - vooral bij de tijdrovende manuele activiteiten.

Bij Weidmüller hebben we intensief aan deze onderwerpen gewerkt. Wij hebben oplossingen ontwikkeld voor elke werkstap om de processen te versnellen en te standaardiseren en de efficiëntie te verhogen. Vandaag is dit alleen mogelijk met consistente datastructuren. Zij vormen de basis voor tijdbesparende planning en engineering, voor foutloze bedrading, eenvoudige markering en consistente documentatie. Om alle processtappen perfect op elkaar te laten aansluiten, moet er echter op alle procesniveaus een gemeenschappelijke database beschikbaar zijn.

Met nauwkeurige gegevens naar betere oplossingen

null

Een optimale gegevensbasis wordt bereikt met digitale tweelingen. Dit zijn exacte weergaven van materialen of voorwerpen in de virtuele wereld. Digitale tweelingen beschrijven het type van een product op basis van zijn technische eigenschappen en maken zo een uitgebreide uitwisseling van gegevens mogelijk. Het doet niet ter zake of de tegenhanger reeds in de werkelijke wereld bestaat of pas in de toekomst zal bestaan.

Bij Weidmüller worden digitale tweelingen al gemaakt tijdens de productontwikkeling. In de productierelevante 3D-tekening worden alle functionele punten van het engineering- en planningsproces gemarkeerd die voor de gebruiker van belang zijn. Deze worden aangevuld met technische gegevens zoals afmetingen en elektrische kengetallen. Op die manier brengt de digitale tweeling het volledige productcreatieproces op alle niveaus in kaart. Weidmüller vertrouwt hier op toekomstbestendige normen. Bijvoorbeeld, volgen alle productgegevens de industrie standaard ECLASS, de waarvan eenvormige semantiek voor de toepassingen van de Industrie 4.0 noodzakelijk zijn.

Naadloze configuratie en bestelling - met WMC en ELBRIDGE

null

Consequente engineering zal de schakelkastbouw van de toekomst bepalen.
Om dit te bereiken moeten de engineeringinstrumenten kunnen samenwerken via gemeenschappelijke interfaces, gegevensformaten en bronnen. In de afgelopen jaren heeft Weidmüller de gehele datawaardeketen geoptimaliseerd en toegankelijk gemaakt voor gebruikers. In de Weidmüller Configurator (WMC) worden alle gegevens vanaf de eerste planningsfase digitaal geregistreerd en in de cloud beschikbaar gemaakt voor verdere projectstappen. Op die manier slaat het WMC een brug van planning naar lopende exploitatie en maakt het het hele proces van de bouw van schakelkasten tot een transparant, naadloos proces.

Hoe onderdelen van de procesketen eruit kunnen zien, demonstreert Weidmüller met ELBRIDGE.
De interfacenorm maakt het mogelijk productconfiguratoren van fabrikanten aan te sluiten op winkels van distributeurs. Dit biedt veel voordelen voor onze distributiepartners. Er is een directe link naar de Weidmüller Configurator in de shopsystemen van onze partners. Klanten kunnen het gebruiken om hun gewenste producten te configureren zonder speciale productkennis. Daarna worden de configuratieresultaten anoniem doorgegeven aan ELBRIDGE als centrale interface. Van hieruit worden de configuratieresultaten doorgegeven aan de verdelerswinkel en kan de bestelling verder worden verwerkt. Dit alles gebeurt "naadloos" voor de gebruiker, want tijdens het hele proces beweegt hij zich in het winkelsysteem van de verkooppartner. Op deze manier profiteert de klant van het continue configuratieproces - zonder enige productkennis. Onze distributiepartners profiteren ook van de gestandaardiseerde gegevens buiten het bestelproces, aangezien Weidmüller elektronische catalogi in BMEcat formaat levert aan bijvoorbeeld groothandelaren. De voordelen van consistente gegevensstructuren voor distributeurs en gebruikers liggen dan ook voor de hand.

Kom meer te weten over de Weidmüller Configurator en test de mogelijkheden hier.

Perfecte aanvulling

Meer distributie informatie

Neem contact op